top of page

KVA KOSTaR EiN SEREMONI?

 

Ein seremoni kan tilpassas den enkeltes ynskje.
Kor omfattande ein seremoni skal vera bestem du.
Vi har full openheit om prisar.

 

Sjå våre priseksemplar under:

Tradisjonell seremoni

fra 28.000.-

- Alle tjenester inkludert ved

gravferder på Stord, Fitjar og Tysnes -

 • Standard kvit kiste
   

 • Stell og transport*
   

 • Hjelp og tilretteleggjing ved seremoni
   

 • Minneside og digital dødsannonse


  Dette er ein realistisk og vanleg gravferd utan blomar og dødsannonse i avis.

* Ved nødvendig transport av kiste  over 20 km dekker NAV  turen, eks. eigenandel. 

Ikkje inkludert i prisen:

 • Tjenester ved kveld/helg.
   

 • Blomster til gravferda ynskjer familiane å sette sitt personlige preg på.
   

 • Hvilke aviser dødsannonsar skal stå i
   

 • Er det ynskje å sjå den døde, vil vi legge til rette for det.
   

 • Andre endringar som blir avtalt kan være med å forandre på prisen.

Rimeligste alternativ med enkel kiste og uten sermoni fra 21.885,-

bottom of page