top of page

KVA SKJER NO?

 

Rimeligste alternativ med enkel kiste fra xx.xxx,-

Dersom det ikke er ønskelig med sermoni kan dette også ordnes. Dette vil koste fra xx.xxx,-

Gangen i det

  • Hjelp ved dødsfall

  • Planleggingssamtalen

  • Etter samtalen

  • Legge i kiste

  • Syning - Samling for å se den døde

  • Sermonidagen

  • Etter seremonien

  • Tilbakemelding

  • Sorg

  • Direktesending av seremoni

bottom of page